Pásové váhy

Pásové podavače

Tenzometrické zásobníkové dávkovací váhy řady VN-41

Pytlovací váhy řady PV

Vážící a dávkovací zařízení pro betonárny

Nárazová deska NVD-350

(s vyhodnocovací jednotkou RVS350)

Tenzometrické měření hladiny zásobníků TVZ-65

Linky na MZK – míchání minerálbetonu

Ostatní váhy